Dňa 19.9.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č.0011/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh všetkých PPS ohľadom metodiky spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 67 a článkom 70 nariadenia SO GL. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ: rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku spoločného sieťového modelu – v3.

Zdroj: SEPS

Aktuality