Dňa 19.9.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č.0012/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh pravidiel nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia FCA.
Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ: rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil návrh pravidiel nominácie pre PTR.

Zdroj: SEPS

Aktuality