Dňa 27.9.2018 bolo vydané rozhodnutie ACER č.. 10/2018 k návrhu núdzových postupov PPS v regióne výpočtu kapacity Core (Fallback procedures). Rozhodnutie s príslušnými prílohami je k dispozícii na webovom sídle SEPS v lokalite https://www.sepsas.sk///sk/dokumenty/rozhodnutia-acer/metodiky/.

Zdroj: SEPS

Aktuality