Dňa 4.10. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k návrhu „Pravidlá zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike“.

Zdroj: SEPS

Aktuality