Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2019/E, ktorým ÚRSO určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na roky 2019 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality