Bol zverejnený Návrh Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Po vydaní Rozhodnutia URSO bude zverejnený finálny dokument.

  • Návrh Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.
  • Aktuality