Dňa 12.11.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Technické požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do sústavy v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/631. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ.

Zdroj: SEPS

Aktuality