Dňa 28. novembra 2018 bol na stránkach ENTSO-E otvorený neformálny prieskum prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu Core CCR ohľadom hedžingových potrieb účastníkov trhu (čl.16 (2)(a) NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít).

Prieskum je dostupný na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-informal-survey-on-fca-art16-2-a/

Zdroj: SEPS

Aktuality