Boli zverejnené vypínacie plány prvkov prenosovej sústavy a plány odstávok výrobných zariadení s inštalovaným výkonom nad 100 MW pre rok 2019, ktoré nájdete v časti Dispečing/ Ročné údaje o prevádzke/Ročný plán vypnutí a odstávo.

Zdroj: SEPS

Aktuality