Oznam – zmena v prílohe č.2 k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2009

Oznamujeme, že dňa 6.11.2008 bola vykonaná zmena v prílohe č.2 k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2009.
Zmena bola vykonaná v požadovanom objeme PpS TRV3MIN+ zo 110 MW na 130 MW.
1_Sutazne_podklady_priloha_c.2_a_c.3_PpS.xls

Aktuality