Dňa 17. 12. 2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2018/E-PP, ktorým úrad schvaľuje Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 1. 1. 2019.

Zdroj: SEPS

Aktuality