Dňa 24. 1. 2019 bolo na SEPS doručené rozhodnutie ACER 01/2019 ohľadom jednotnej metodiky stanovenia ceny za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu v súlade s článkom 55 nariadenia Komisie CACM.
Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty / Rozhodnutie ACER.

Aktuality