Dňa 15.05.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv v súlade s článkom 40 Nariadenia EBGL.

Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie.

Aktuality