Pozvánka na ENTSO-E Workshop

Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na verejný workshop k nasledovným návrhom:

  • Návrh zoznamu štandardných produktov pre disponibilitu pre rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy, ktorý bol vypracovaný na základe požiadaviek v zmysle článku 25(2) EBGL,
  • Návrhu metodiky spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek v zmysle článku 40 EBGL.

Workshop sa uskutoční v Bruseli v priestoroch ENTSO-E dňa 06.06.2019 v čase od 10:00 do 16:00.

Účasť na workshope bude možná aj prostredníctvom webcastu. Potvrdenie účasti (fyzicky alebo prostredníctvom webcast) je v zmysle pokynov (viď. odkaz nižšie) nutné zaslať najneskôr do 31.5.2019 na e-mailovú adresu: gonzalo.morollon@entsoe.eu.

Bližšie informácie:
https://www.entsoe.eu/events/2019/06/06/ebgl-stakeholder-workshop-on-the-methodology-for-co-optimisation-of-the-cross-zonal-capacity-allocation-and-the-list-of-standard-products-for-balancing-capacity/

Aktuality