Dňa 20.09.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv.

Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie

Aktuality