Dňa 20.09.2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti.

Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie

Aktuality