Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0100/2021/E, ktorým ÚRSO určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality