Dňa 07.10.2020 bude v čase od 10:00 do 16:00 prebiehať online stretnutie prevádzkovateľov prenosových sústav Core regiónu na výpočet kapacít s účastníkmi trhu. Agenda stretnutia bude venovaná metodikám pre výpočet kapacít pre dlhodobý a denný časový rámec, market coupling v dennom časovom rámci, aktuálnemu vývoju v regióne Core a taktiež konzultácii ACER ohľadom metodík prevádzkovej bezpečnosti a nápravných opatrení v  regióne Core.
Pre viac informácií a pre prihlásenie kontaktujte CoreCG@magnus.nl

Zdroj: SEPS

Aktuality