Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0300/2020/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov s účinnosťou odo dňa 1.12.2020 do 31.12.2020. Rozhodnutie sa nachádza v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO

Zdroj: SEPS

Aktuality