Bola zverejnená tlačová správa ENTSO-E k rozpadu prepojenej európskej prenosovej sústavy dňa 8.1.2021.

https://www.entsoe.eu/news/2021/01/15/system-separation-in-the-continental-europe-synchronous-area-on-8-january-2021-update/

Správa vo formáte PDF:
210115_2d_press_release_on_system_decoupling_of_8_January_FINAL

Zdroj: SEPS

Aktuality