Dňa 1. 1. 2021 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B, E, F, N a O Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky

Zdroj: SEPS

Aktuality