Dňa 30. 11. 2020 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0013/2020/E-PP, ktorým ÚRSO mení Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti
SEPS. Prevádzkový poriadok je právoplatný od 1. 1. 2021. Dokument na stiahnutie sa nachádza v sekcii Dokumenty/Prevádzkový poriadok.

Zdroj: SEPS

Aktuality