Dňa 22.2.2021 bolo zverejnené  „Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán týkajúcim sa elektroenergetických zariadení SEPS“
 
https://www.sepsas.sk/Stanoviska_ziadostiTS.asp?kod=703
 

Zdroj: SEPS

Aktuality