Dňa 23. 2. 2021 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti

Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 4. 2021.

Zdroj: SEPS

Aktuality