Dňa 1. 4. 2021 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B a F Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky

Zdroj: SEPS

Aktuality