Dňa 16. 11. 2021 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v dokumentoch A až O Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti – Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 1. 2022

Aktuality