Dňa 7.12.2021 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené autorizácie na vykonávanie certifikácií PpS v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizovaný zoznam sa nachádza v časti – LINK.

Aktuality