Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0078/2022/E, ktorým ÚRSO ktorým určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny (tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a tarifu za straty) od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022). Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Aktuality