Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. upozorňuje, že v súvislosti s procesom prípravy výberového konania (ďalej len „VK“) na dodávku elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a vlastnú spotrebu elektrických staníc je predpoklad zverejnenia podmienok VK v mesiacoch máj – jún 2011. Z uvedeného dôvodu doporučuje prípadným záujemcom o dodávku elektriny sledovať aktuality uverejnené na www. sepsas.sk.

Aktuality