Bolo zverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2021/E-EU, ktorým úrad  schvaľuje vykonávanie krátkodobých výberových konaní na obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Aktuality