Bolo zverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0097/2022/E, ktorým sa určujú tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a podmienky ich uplatnenia pre rok 2022.

Aktuality