Bolo zverejnené vysvetľovanie súťažných podkladov na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.07.2011 do 30.09.2011

Aktuality