Dňa 11. novembra 2008 sa uskutočnilo stretnutie vrcholového manažmentu spoločností Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a MAVIR ZRt., na ktorom bolo predbežne dohodnuté, že v roku 2009 budú prenosové kapacity na profile SEPS/MAVIR prideľované prostredníctvom spoločných aukcií na ročnej, mesačnej a dennej báze, pričom aukčnou kanceláriou pre ročnú a mesačné aukcie bude MAVIR ZRt. a aukčnou kanceláriou pre denné aukcie bude SEPS, a.s.

Aktuality