Bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení výberového konania na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2012

Aktuality