Bolo zverejnené vysvetľovanie súťažných podkladov na výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2012 .

Aktuality