Bola zverejnená Výzva na predloženie ponuky – Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a vlastnej spotreby elektrických staníc na rok 2012 – Zmluva na nákup elektriny

Aktuality