Dňa 13.11.2008 sa uskutočnilo stretnutie predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a výboru základnej organizácie SOZE.
Obe strany skonštatovali spokojnosť s doterajším plnením platnej kolektívnej zmluvy. Zároveň spoločne diskutovali o otázkach ktoré trápia našich zamestnancov, ako i možných dopadoch svetovej hospodárskej krízy na sociálnu politiku vo firme. Zástupcovia zamestnávateľa ubezpečili zástupcov odborárov, že sa budú v každom prípade v nasledujúcom období snažiť udržať zamestnanosť na súčastnej úrovni.
Nakoniec predstavitelia oboch strán vyslovili nádej vo vzájomnú dohodu pri vyjednávaní dodatku ku kolektívnej zmluve.

ZO SOZE
Marián Mihalda

Aktuality