Bolo zverejnené Vysvetľovanie ponúk k Výberovému konaniu na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2012

Vysvetľovanie ponúk sa nachádza v časti:

  • Služby / Straty a vlastná spotreba PS
  • Aktuality