Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0191/2017/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny na roky 2017 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality