Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0201/2017/E, ktorým ÚRSO určil tarify za systémové služby v elektroenergetike a podmienky ich uplatnenia na roky 2017 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality