Bolo zverejnené VK na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018 – ročné pásmo a I. etapa VK na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018 – pásmové produkty..

Zdroj: SEPS

Aktuality