Bol zverejnený „Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie
rokov 2017 – 2026″

• Nachádza sa v časti Dokumenty / Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
• Na stiahnutie tu : Desaťročný plán rozvoja PS SR na roky 2017-2026

Zdroj: SEPS

Aktuality