Boli zverejnené pravidlá mesačných výberových konaní na výber poskytovateľov PpS pre rok 2009.

Aktuality