V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS pre obdobie. od 1.10.2011 do 31.10.2011.
Mesačné výberové konania na podporné služby typu TRV3MIN- a TRV30MIN- budú zverejnené v inom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať

Aktuality