V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu TRV3MIN- a TRV30MIN- pre obdobie od 1.10.2011 do 31.10.2011.

Aktuality