Bolo zverejnené Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z.) – Vedenie 2×400 kV lokalita Bystričany – Križovany

Nachádza v časti:

  • Dokumenty/Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie…
  • Aktuality