Bolo zverejnené oznámenie o konaní semináru regionálnej skupiny ENTSO-E.
Bližšie informácie o seminári nájdete v priložených súboroch.

  • Oznámenie Semináru pre región CCE k tvorbe TYNDP & RgIP
  • Program Semináru pre región CCE k tvorbe TYNDP & RgIP
  • Aktuality