Boli zverejnené Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie pdporných služieb (PpS) pre obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Dokument sa nachádza v časti

  • Služby/Podporné služby/Výberové konania na PpS/Rok 2012
  • Aktuality