V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu SRV, TRV3MIN+, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.01.2012 do 31.01.2012.

Aktuality