Boli zverejnené pravidlá denného výberového konania na podporné služby v roku 2009.

Aktuality